730 177 731 info@pbvzs.cz

Dílčí zpráva o projektu (březen 2022 – únor 2023)

Erasmus+ – školní vzdělávání 2021-2-CZ01-KA210-SCH-000049730 Školní projektové dny v Potravinové bance Vysočina Dílčí zpráva o projektu (březen 2022 – únor 2023) Cílem projektu je zapojit do aktivit celkem 200 dětí ve věku 5.-7. třída. Nyní se nám povedlo...

Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2

Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Partnerství malého rozsahu s názvem „Školní projektové dny v Potravinové bance Vysočina“ r.č.: 2021-2-CZ01-KA210-SCH-000049730 Cílem tohoto projektu je seznámit 200 žáků s problematikou plýtvání potravin. Cíle bude dosaženo...