730 177 731 info@pbvzs.cz

Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2

Partnerství malého rozsahu s názvem

„Školní projektové dny v Potravinové bance Vysočina“

r.č.: 2021-2-CZ01-KA210-SCH-000049730

Cílem tohoto projektu je seznámit 200 žáků s problematikou plýtvání potravin.
Cíle bude dosaženo vytvořením praktického vzdělávacího programu pro žáky 5., 6. a 7. ročníku základních škol v oblasti udržitelné spotřeby potravin a příbuzných oborů, za účelem předcházení plýtvání potravinami.

Budeme vytvářet 3 školní edukační programy:

  • školní jídelna vs. restaurace,
  • supermarket vs. malý obchod,
  • zemědělství vs. výrobní závod,

Dále připravíme program pro výjezd žáků na Slovensko, kde dojde k porovnání provozu šk. jídelny, restaurace, obchodního řetězce a farmy s českými provozy, které děti viděli na projektových dnech.

Výjezdy se uskuteční 2 pro celkem 40 žáků.

Výsledkem bude povědomí žáků o problematice plýtvání potravin. Aktivizace, jak jejich nahlížení při nakupování potravin, uchovávání potravin, konzumaci jak doma, tak ve všech druzích stravovacích zařízení. Aktivní přístup při zachraňování potravin – paběrkování, dobrovolnická činnost v potravinových bankách, či podobných organizacích.