730 177 731 info@pbvzs.cz

Erasmus+ – školní vzdělávání

2021-2-CZ01-KA210-SCH-000049730

Školní projektové dny v Potravinové bance Vysočina

Dílčí zpráva o projektu (březen 2022 – únor 2023)

Cílem projektu je zapojit do aktivit celkem 200 dětí ve věku 5.-7. třída. Nyní se nám povedlo zapojit do projektu již 223 dětí a to ze ZŠ Ledeč nad Sázavou, Gymnázia Ledeč nad Sázavou, ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou a ZŠ Komenského Světlá nad Sázavou. Připravili jsme tři projektové programy 1.supermarket vs. malý obchod, 2. zemědělství vs. výrobní závod a 3. školní jídelna vs. restaurace. V dubnu až prosinci 2022 a lednu až únoru 2023 jsme uskutečnili 9x projektový den školní jídelna vs. restaurace a 9x projektový den zemědělství x výrobní závod. V období březen až květen 2023 plánujeme zrealizovat 9x projektový den supermarket vs. malý obchod. Celkem tedy proběhne 27 projektových dnů.

Jako první projektový program jsme zvolili porovnání školní jídelna vs. restaurace. Do tohoto projektového programu se aktivně zapojila školní jídelna u ZŠ Ledeč nad Sázavou jmenovitě paní vedoucí školní jídelny Jana Kosíková. Ve školní jídelně ZŠ Lánecká výbornou prezentaci připravila paní vedoucí Martina Hartová.

Prezentaci a zkušenosti z provozu restaurace do tohoto projektového programu připravil a prezentoval pan Ing. Petr Žádník – provozní konferenčního hotelu Luna z Koutů u Ledče nad Sázavou.

Jako druhý projektový program jsme si zvolili zemědělství vs. výrobní závod. K tomuto programu nám posloužila spolupráce se Školním statkem Humpolec díky panu řediteli Ing. Janu Máchovy a jeho zaměstnancům. Školní statek Humpolec byl ideálním místem pro tento projektový program z důvodu integrace jak zemědělské výroby, tak výrobních závodů na jednom místě a za skvělé prezentace všech učitelů a zaměstnanců, kteří byli dětem k dispozici.

Třetí projektový program supermarket vs. malý obchod je naplánovaný s realizací na období duben až červen 2023.

Naším cílem je uskutečnit v období letních prázdnin 2023 výjezd na Slovensko. S naším partnerem Potravinovou bankou Slovenska probíhá přípravná fáze této aktivity.

Miroslav Krajcigr – předseda Potravinové banky Vysočina