730 177 731 info@pbvzs.cz

Závěrečné zhodnocení: Projekt ERASMUS +

Projekt ERASMUS + výzva 2021 KA210 Partnerství malého rozsahu číslo projektu 2021-2-CZ01-KA210-SCH-000049730 “Školní projektové dny v Potravinové bance Vysočina“ (březen 2022 únor 2023) Projekt byl rozdělen na tyto stěžejní projektové dny – 1. Školní jídelna vs....
Jarní Sbírka potravin 2024

Jarní Sbírka potravin 2024

13.4 bude jako každé jaro probíhat Sbírka potravin. Předem bychom rádi poděkovali všem, kteří přispějí lidem v nouzi. Děkujeme