730 177 731 info@pbvzs.cz
Během dubnové sbírky potravin se na Vysočině vybralo celkem cca 18,5 tun potravin a drogerie a zapojilo se 16 obchodů. Celkem se v celé České republice podařilo vybrat 405 tun potravin a 45 tun drogistického zboží během jarní sbírky potravin. Díky většímu zapojení on-line obchodních sítí se možnost účasti zvýšila a množství vybraných potravin bylo celorepublikově výrazně vyšší. „Těší nás zájem o Sbírku potravin jako transparentní akci, která pomůže desítkám tisíc lidí lépe žít. Velmi důležité je také poděkovat za potravinové dary, které přišly od obchodních řetězců i on-line obchodů samotných,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek a dodává: „Koronavirová pandemie připravila mnoho lidí o zaměstnání a počet lidí v nouzi, závislých na pomoci potravinové banky proto narůstá.
 
Pomoc potravinové banky je zaměřena zejména na seniory, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, hendikepované občany či lidi bez domova a v nouzi. Darované zboží se z prodejen nebo z on-line obchodů dostalo do regionálního skladu Potravinové banky Vysočina v Ledči nad Sázavou a následně z něj za pomoci místních neziskových organizací přímo k cílovým osobám. Největší upotřebení nalezly konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie. „Jsme rádi, že do jarní sbírky potravin se v letošním roce zapojilo přímo také několik jednotlivců z různých částí Vysočiny, obec Herálec pod Žákovou horou a také soukromí zemědělci. Komu není lhostejné plýtvání potravin a chtěl by se podělit o své výpěstky či produkty nebo je nakoupit od místních zemědělských producentů a předat Potravinové bance Vysočina, tak může v této věci oslovit zástupce potravinové banky,“ uvedl Lukáš Vlček, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast lesního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. U zboží darovaného potravinové bance lze uplatnit určitou úlevu – ve stanovených případech pro výpočet DPH vycházet ze základu daně, který je v minimální hodnotě i blížící se nule.
 
Příběh darovaných potravin

Ještě před zahájením jarní sbírky se aktivně zapojil soukromý zemědělec ze Zvole nad Pernštejnem, který svým darem 4 tun brambor pomohl velké skupině lidí v regionu, nejvíce jeho pomoc ocenila rodina, jejíž situaci řeší společně Městský úřad Havlíčkův Brod a Potravinová banka Vysočina. Pracovníci sociálního odboru městského úřadu začali s rodinou pracovat před třemi lety, kdy jí vyhořel pronajatý dům. Vzhledem k trvalému pobytu v obci tehdy pomohli s přidělením městského bytu o velikosti dva plus jedna. Vzápětí se však ukázalo, že si tíživá situace rodiny v podobě 27 exekucí vyžádá mnohem intenzivnější spolupráci. Rodiče v invalidním důchodu navíc dostatečně nedbali na školní docházku a pravidelné navštěvování lékařů. Nedílnou součástí pomoci se tehdy staly potraviny z vysočinské banky. S podporou sociálních pracovníků a návazných služeb rodiče začali umořovat svoje dluhy, děti se zlepšily ve škole. Stabilizace však netrvala dlouho a rodinu postihla smutná událost – úmrtí tatínka. Než došlo k přiznání vdovského a sirotčích důchodů, rodina mohla čerpat materiální pomoc potravinové banky. V současnosti spolupráce organizací s rodinou postupně ustává, neboť rodina žije poměrně běžným způsobem životem, příležitostně však bývá podpořena „balíčkem“ potravin.  Do rodiny nedávno putovalo několik desítek kilogramů brambor z uvedené pomoci soukromého zemědělce.

Pokud máte zájem podpořit činnost Potravinové banky navštivte webové stránky organizace a informujte se o podrobnostech: https://potravinovebanky.cz/potravinova-banka-vysocina/

  • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz