730 177 731 info@pbvzs.cz

Dílčí zpráva o projektu (březen 2022 – únor 2023)

Erasmus+ – školní vzdělávání 2021-2-CZ01-KA210-SCH-000049730 Školní projektové dny v Potravinové bance Vysočina Dílčí zpráva o projektu (březen 2022 – únor 2023) Cílem projektu je zapojit do aktivit celkem 200 dětí ve věku 5.-7. třída. Nyní se nám povedlo...

Poděkování dobrovolníkům a výsledky sbírky 12.11.2022

Dobrý den,    chtěla bych vám touto cestou ještě jednou poděkovat za hladký průběh sobotní sbírky. Za skvělou spolupráci při přípravě sbírky, dodržení všech termínů. Zároveň bych chtěla poděkovat i vašim dobrovolníkům, kteří si  i v této nelehké době  udělali čas na...